Recruitment

Chúng tôi cam kết với cán bộ nhân viên:

  • Thiết lập môi trường làm việc an toàn & an tâm làm việc
  • Quan tâm đến con người và thiên nhiên
  • Tạo lập môi trường làm việc công bằng, thân thiện, trách nhiệm, sáng tạo

Chúng tôi luôn tìm kiếm các ứng viên có các các phẩm chất sau:

  • Trách nhiệm (Responsibility)
  • Sáng tạo (Creativenes)
  • Trung thực (Honesty)
  • Công bằng (Fairness)
  • Cởi mở (Openness)
  • Khiêm tốn (Humility)
Recruitment

Các vị trí đang tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển dụng
Read more
Tuyển dụng
Tuyển dụng
Read more
Recruitment