Recruitment

We are committed to our People:

 • Establishing a safe working environment
 • Being interested in People and Nature
 • Building a fair, friendly, responsible and creative working environment

We are always looking for candidates who have the following qualities:

 • Responsibility
 • Creativeness
 • Honesty
 • Fairness
 • Openness
 • Humility
Recruitment

Current vacancies

TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT (QUẢN ĐỐC)

 

 • Vị trí cần tuyển: Quản lý sản xuất

Số lượng: 01 người (nam)

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành nghề liên quan

Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương tại công ty sản xuất qui mô từ 30 CBCNV

 

 

Đọc thêm
TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN

 • Vị trí công việc: Công nhân phun sơn

Số lượng cần tuyển: 10 người (Nam)

 •  Vị trí công việc: Công nhân sản xuất

Số lượng cần tuyển: 20 người (Nam, nữ)

Công nhân kho: 02 người (Nam)

Đọc thêm
Recruitment