Sản phẩm

STM cam kết dành tâm huyết và nguồn lực tốt nhất để tạo ra sản phẩm hữu ích và đáp ứng mong đợi của khách hàng. Với mỗi một sản phẩm, ngay khi nhận được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ thành lập một đội phát triển sản phẩm mới để tìm hiểu về yêu cầu sử dụng, mỹ thuật và các khía cạnh khác của sản phẩm. Cùng với khách hàng, đội của chúng tôi sẽ liên tục trao đổi thông tin và phát triển sản phẩm qua nhiều lần thử nghiệm và cải tiến. Với kinh nghiệm và cơ sở dữ liệu sẵn có về các rủi ro chất lượng, chúng tôi sẽ góp phần rút ngắn thời gian thử nghiệm, nhanh chóng bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Các vấn đề trọng yếu có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, như vật liệu, con người, máy móc thiết bị, phương pháp sản xuất sẽ được ghi nhận và văn bản hóa thành các tiêu chuẩn. Nhờ đó, khi đi vào sản xuất hàng loạt, chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất đạt được như mong đợi.  Nhờ cơ chế phát triển sản phẩm chuyên nghiệp này, cộng thêm kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng yêu cầu cao như Honda Vietnam, Piaggio Vietnam, chúng tôi tự tin cam kết sẽ phục vụ tốt nhất nhu cầu của các bạn.

Sản phẩm