Tuyển dụng

Chúng tôi cam kết với cán bộ nhân viên:

 • Thiết lập môi trường làm việc an toàn & an tâm làm việc

 • Quan tâm đến con người và thiên nhiên

 • Tạo lập môi trường làm việc công bằng, thân thiện, trách nhiệm, sáng tạo

Chúng tôi luôn tìm kiếm các ứng viên có các các phẩm chất sau:

 • Trách nhiệm (Responsibility)

 • Sáng tạo (Creativenes)

 • Trung thực (Honesty)

 • Công bằng (Fairness)

 • Cởi mở (Openness)

 • Khiêm tốn (Humility)

Tuyển dụng

Các vị trí đang tuyển dụng : 

TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT (QUẢN ĐỐC)

 

 • Vị trí cần tuyển: Quản lý sản xuất

Số lượng: 01 người (nam)

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành nghề liên quan

Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương tại công ty sản xuất qui mô từ 30 CBCNV

 

Đọc thêm
TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN

 • Vị trí công việc: Công nhân phun sơn

Số lượng cần tuyển: 10 người (Nam)

 •  Vị trí công việc: Công nhân sản xuất

Số lượng cần tuyển: 20 người (Nam, nữ)

Công nhân kho: 02 người (Nam)

 

Đọc thêm
Tuyển dụng
Hosting hết hạn