Khách hàng

 

LÒNG TIN VỚI KHÁCH HÀNG

 • Toàn thể STM luôn nỗ lực mang đến chất lượng và sự tin cậy với khách hàng.
 • Việc quản lý chất lượng được thực hiện nhất quán từ phân xưởng sản xuất đến tất cả các bộ phận trong công ty, đảm bảo:
  • Chất lượng được đặt lên hàng đầu;
  • Khách hàng và nhu cầu khách hàng được đặt lên trước (chứ không riêng STM);
  • Các quyết định dựa trên số liệu, bằng chứng xác thực.
Khách hàng

 

QUY TRÌNH HỆ THỐNG

PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

 

Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, một quy trình thiết kế hệ thống được triển khai:

 • Đội phát triển sản phẩm tìm hiểu về yêu cầu sử dụng, kỹ thuật và các khía cạnh của sản phẩm.
 • Khách hàng cùng Đội phát triển sản phẩm APQP của STM trao đổi thông tin, thử nghiệm sản phẩm, vận hành thử, phản hồi cải tiến.
 • Tất cả cán bộ nhân viên tham gia vào việc đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng và ra các tiêu chuẩn quản lý trong quá trình phục vụ khách hàng.

 

Khách hàng

 

CAM KẾT CỦA TOÀN THẾ CÁN BỘ & CÔNG NHÂN VIÊN STM

 

 • Liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm,
 • Liên tục cải tiến, cắt giảm lãng phí,
 • Liên tục phát triển sản phẩm mới,
 • Liên tục nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng,
 • Liên tục nâng cao năng lực quản trị, năng lực thiết kế, năng lực sản xuất, năng suất lao độngchất lượng nguồn nhân lực.
Honda
PVN
Hpc
Daiwa
Sews
panasonic
DongJin
YADEA
Khách hàng
Hosting hết hạn