TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

  • Vị trí cần tuyển: Quản lý sản xuất

Số lượng: 01 người (nam)

  • Mô tả công việc:

 

  • Hồ sơ:

Hình thức: Gửi trực tiếp tại phòng bảo vệ hoặc qua email: trinhthutrang@stm.vn

Địa chỉ: KCN Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên

Điện thoại : 0983.166.168

TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Hosting hết hạn