Các sản phẩm được sơn tại STM gồm:

  • Sơn ô tô, xe máy
  • Sơn thiết bị gia dụng
  • Sơn thiết bị thông minh
  • Sơn các sản phẩm khác

Sản phẩm được sơn theo quy trình tiêu chuẩn

  • Sản phẩm sản xuất hàng loạt được thực hiện theo quy trình chuẩn 15 bước từ kiểm tra hàng mẫu, xử lý bề
  • mặt, sơn lớp lót,…đến sấy, giao hàng.
  • Các vấn đề trọng yếu có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, như vật liệu, con người, máy móc thiết bị, phương pháp sản xuất sẽ được ghi nhận và văn bản hóa thành các tiêu chuẩn.
  • Quy trình chuẩn thống nhất với khách hàng được áp dụng nhất quán.

Gia tăng giá trị của sản phẩm với khách hàng

  • Toàn thể cán bộ nhân viên của STM mong muốn phục vụ khách hàng, mang lại những sản phẩm chất lượng và tin cậy với khách hàng;
  • Với kinh nghiệm và cơ sở dữ liệu sẵn có về các rủi ro chất lượng, chúng tôi sẽ góp phần rút ngắn thời gian thử nghiệm, nhanh chóng bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Các sản phẩm sơn tại Nhà máy STM đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới: Hoa Kỳ, Italia, Brazil, Mexico, Nhật Bản.

Our painting products